04 April 2008

Mengatasi kesedihan ketika ditimpa musibah

memiliki hati yang tenang, bahagia dan hilangnya rasa gundah-gulana adalah sesuatu sangat diinginkan setiap insan. Insan yang berakal menurut Syeikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di Rahimahullah dalam bukunya, ‘Al-Wasaailu al-Mufaidah lil Hayatatis Sa’idah’ ialah: “Mengetahui bahawa kehidupan sebenarnya yang dijalani dengan bahagia dan tenang. Kehidupan ini pendek sekali dan tidak sepatutnya dipenuhi kesedihan dan dalam kesusahan”.

Jika seorang hamba Allah ditimpa musibah atau takut menghadapi musibah, dia hendaklah membandingkan antara nikmat yang diperoleh baik dalam urusan agama atau dunia dengan musibah yang menimpanya.

Dengan membuat perbandingan itu, jelaslah baginya betapa banyak nikmat yang dikurniakan Allah s.w.t kepadanya.

Selanjutnya Syaikh as-Sa’di menyarankan: “Hendaklah juga membandingkan antara kemungkinan risiko yang menimpa dengan banyaknya kemungkinan dapat diselamatkan daripadanya. Jangan sampai kemungkinan yang lemah dapat mengalahkan kemungkinan kuat dan banyak. Dengan demikian, akan hilanglah kesedihan dan perasaan takut”.

No comments: